fa-IRen-US

                                                                                     
  سرمایه اولیه

 سرمایه نقدی به علاوه خدمات و امکانات موسسه شتاب دهنده.
  مربیگری

دریافت تجربیات از زبان مربیان و کارآفرینان برتر داخلی و خارجی.
   فضای کاری

محیط کاری مناسب برای استارتاپ‌ها که منجر به افزایش خلاقیت و بهره‌وری می‌شود.
   آموزش

کارگاه‌های مرتبط، دوره‌های آموزشی، بهترین ابزارها و الگوهای موفق جهانی.
 

 

به مشک بپیوندید:

ما به شما فوت کوزه گری می آموزیم

فارغ از هر ایده و کسب و کاری که دارید و در هر مرحله ای که هستید. 

ما در کنار شما خواهیم بود به رویاهایتان تحقق بخشبده شود

دی ان ان evoq