fa-IRen-US


آغاز

 

 

ما به دنبال تیم های شکست ناپذیر هستیم، افرادی که مصمم بوده و اعتقاد راسخ بر آنچه انجام می دهند دارند.

 

استارت آپ ها

تیم هایی که دارای نمونه اولیه از ایده کسب و کار خود هستند و حداقل یکبار آن را در بازار تست کرده اند.

 

صاحبان ایده

 

افرادی که ایده راه اندازی کسب و کار دارند و ابعاد آن را سنجیده اند اما برای شروع نیاز به حمایت مشک دارند.

 

افراد علاقمند

افرادی که در خود روحیه کارآفرینی می بینند و راه اندازی کسب و کار رویای کودکی آنها بوده است.

 

 


چه به دست می‌آورید؟
دی ان ان evoq