fa-IRen-US

ایده پردازان

افرادی که ایده راه اندازی کسب و کار دارند و ابعاد آن را سنجیده اند اما برای شروع نیاز به حمایت مشک دارند. لطفا فرم زیر را پر نمایند.

دوستان ایده پرداز، لطفا فرم زیر را پر نمایید.   
  
 
 
   


   
  
 
 
   

   
  
 
 
      
  
 
 
   

   
  
 
 
   

ذخیره           

دی ان ان evoq